Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Nieuws

Er zijn nog geen nieuwsbrieven gepubliceerd

Heeft uw kind recht op opvang?
16 maart 2020 15:55

Beste ouders en verzorgers, 

Klik op onderstaande link voor de laatste informatie vanuit de Rijksoverheid met betrekking tot opvang:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

 

Rijksoverheid

Audit 5 juni 2019
12 juni 2019 13:42

Op woensdag 4 juni is onze school onderworpen aan een interne audit. Een auditteam van SAAM heeft onze school bezocht en volgens de inspectienormen beoordeeld. Ze zijn in de klassen geweest en hebben met kinderen, leerkrachten, IB en directie gesproken. Volgens het auditteam staat de school er goed voor. We hebben de kinderen goed in beeld en de kinderen geven zelf aan dat ze zich gehoord en gezien voelen. Er wordt door de kinderen geconcentreerd gewerkt en ze hebben volgens het auditteam zichtbaar plezier in leren. De kleinschaligheid van de school wordt gewaardeerd en kinderen spreken uit dat ze het fijn vinden dat iedereen elkaar kent. Er zijn heldere regels en de kinderen worden door de leerkrachten positief benaderd. De school heeft goed beschreven hoe zij aan goed onderwijs werkt en de kaders zijn duidelijk. Toch zijn er ook nog wel aandachtspunten. Zo is er veel extra ondersteuning georganiseerd met stagiaires en vrijwilligers. De school mag hier echter niet te afhankelijk van worden. Het klassenmanagement en zelfstandig werken is in alle klassen goed georganiseerd, maar iedereen doet dat op een eigen manier. Daar moet meer lijn in komen. Op verschillende beleidsterreinen mogen afspraken wat verder aangescherpt worden. Hoewel de regels helder zijn, mogen ze soms nog wat consequenter gehanteerd worden. Tot slot zijn de instructies van de leerkrachten al goed, maar worden ze nog beter wanneer we daar enkele aanpassingen in doen.

 

Het is fijn dat de aandachtspunten die het auditteam heeft geformuleerd ook al door ons zijn gesignaleerd en dat we op veel van deze punten al actie hebben ondernomen. Zo hebben we voor het komende schooljaar nieuwe regels en afspraken opgesteld t.a.v. het zelfstandig werken. Ook gaan we starten met een nieuwe manier van instructie geven volgens het zogenaamde Expliciete Instructie Model. Tot slot hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop we met onze toetsresultaten omgaan, zodat we de lesstof nog beter kunnen aanpassen aan datgene dat de kinderen nodig hebben. Op deze manier proberen we een nog betere school te worden. Wij zijn heel trots op wat het auditteam op onze school heeft gezien en hebben hen van harte uitgenodigd om over twee jaar te komen kijken hoe we onszelf weer verder verbeterd hebben.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren