Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Engels leren op OBS de Klimboom

 

Taal is volgens ons een belangrijk hulpmiddel om je als wereldburger verder te kunnen ontwikkelen. We hebben daarom veel aandacht voor lezen en woordenschat, maar ook voor Engels. Een goede beheersing van deze wereldtaal geeft onze kinderen een voorsprong in de wereld. Engels wordt daarom al vanaf groep één gegeven.

 

Achtergrondinformatie.
Kinderen komen steeds vaker en vroeger in aanraking met andere talen. Ze kijken vaak naar Engelstalige TV-programma’s en ook via internet komt de Engelse taal op veel manieren tot hen. Op vakantie in het buitenland wordt door ouders veelal Engels gesproken.

 

Met een goede beheersing van het Engels kun je overal terecht.
Omdat we kinderen een voorsprong in de wereld willen geven, vinden wij het van belang dat we vanaf groep één lessen in Engels geven.

 

Engels onderwijs aan zeer jonge kinderen heeft meerdere voordelen:

 • Uit onderzoek is gebleken dat het op jonge leeftijd leren van een vreemde taal voordelig is voor de algemene taalontwikkeling, doordat de taalgebieden in de hersenen extra worden gestimuleerd.
 • Jonge kinderen hebben het voordeel van de tijd.
  Vroeg beginnen betekent vlot vaardigheden in taal leren, zowel in de Nederlandse als in de vreemde taal.
 • Jonge kinderen kunnen zich de uitspraak van een vreemde taal beter eigen maken dan oudere kinderen en volwassenen. De uitspraak van welke taal dan ook zal bij een jong kind veel gemakkelijker gaan.
 • Jonge kinderen kunnen zich beter concentreren op relevante en irrelevante informatie.
 • Jonge kinderen leren een taal spelenderwijs.
 • Het zelfvertrouwen van kinderen wordt vergroot doordat zij een betere uitspraak ontwikkelen en hun woordenschat vergroten.
 • De communicatiemogelijkheden van de kinderen worden uitgebreid.
 • De kinderen worden goed voorbereid op het vervolgonderwijs.
 • De houding verandert in positieve zin met betrekking tot het leren van talen.

Dit betekent dat op IKCde Klimboom het leren van de Engelse taal structureel deel uitmaakt van het onderwijsprogramma vanaf de kleutergroepen. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van het vermogen van jonge kinderen om spelenderwijs een vreemde taal te leren.

 

Engels op IKC de Klimboom.
Op IKC de Klimboom wordt de Engelse taal aangeboden met de verschillende leerfases van kinderen als uitgangspunt. Daarbij sluiten de leerkrachten zo veel mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Engels wordt niet gezien als een apart vak, maar de taal wordt geïntegreerd aangeboden in een voor de kinderen bekende schoolsituatie, met voor hen bekende onderwerpen (Content and Language Integrated Learning).

 

Natuurlijk geven we in groep één nog geen échte Engelse lessen. De kinderen leren via spelletjes, oefeningen en liedjes de nieuwe taal snel én de kinderen vinden het heel erg leuk.

 

Plezier in leren staat op IKC de Klimboom voorop!

 

Kinderen moeten al zo veel?

"Kinderen moeten al zo veel" is een veel gehoorde uitspraak. Op IKC de Klimboom vinden wij het belangrijk dat kinderen zo lang mogelijk moeten kunnen blijven spelen. Het leuke van Engels op IKC de Klimboom leren is, dat dit spelenderwijs wordt gedaan!

 

Door middel van allerlei spelletjes (zowel met de ouders gespeeld als op internet) is het fantastisch voor een kind om te zien dat het woorden leert, zinnen kan maken en zelfs kan praten in een vreemde taal. Elk kind vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. Kinderen krijgen daar zelfvertrouwen van. Er gaat een wereld voor hen open!

 

We worden hierbij ondersteund door 'Early Bird', een stichting die het tweetalig onderwijs stimuleert en een native speaker. (iemand die Engels als moedertaal heeft)

 

Op IKC de Klimboom gebruiken we Groove.me als complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

 

en

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren