Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

In IKC 't Centrum vindt u Peuterspeelzaal ’t Soosje.

 Soosje

 

Wij zijn open op:

Maandag-, woensdag- en donderdagochtend van: 09.00 uur - 11.30 uur
Maandag- en donderdagmiddag van: 13.15 uur - 15.45 uur

 

U kunt ons als volgt rechtstreeks bereiken

 
Telefoon: 0413-265291
E-Mail:  soosje@peuterspeelzalenuden.nl

 

De dagindeling op ’t Soosje ziet er (meestal) als volgt uit:

 • Binnenkomst, even spelen met mama/papa, afscheid nemen, zwaaien en zo nodig getroost worden
 • Samen van start op de bank, thema/onderwerp bespreken en verwerken in bijvoorbeeld een knutsel of spelactiviteit, vrij spelen
 • Opruimen, fruit eten en limonade drinken, boekje voorlezen, liedjes zingen, en eventueel een verjaardag/geboorte vieren
 • Bewegingsactiviteit in de gymzaal of buitenspelen
 • Naar huis

Jaarlijkse activiteiten voor de peuters van ’t Soosje:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Carnaval
 • Pasen
 • Peuterwandelfestijn
 • Fotograaf
 • Vaderdag/Moederdag
 • Opa- en omadag
 • Eindfeest
 • Voorleesontbijt op de speelzaal en/of een voorleesmiddag in de bibliotheek.

 

Daarnaast organiseren we activiteiten voor de ouders:

 • Informatie-ochtend 1x per jaar
 • Knutselen voor het sinterklaasfeest
 • Thema-avond, niet ieder jaar, georganiseerd door de oudercommissie
 • Ophalen oud papier, maandelijks per toerbeurt peuterspeelzalen
 • Ouders kunnen deelnemen aan de oudercommissie
 • De oudercommissie ondersteunt bij de activiteiten en geven 3 keer per jaar de peuterpost uit

 

Instroom:

U kunt uw peuter aanmelden /inschrijven via www.peuterspeelzalenuden.nl/inschrijfformulier.html.

Inschrijving kan vanaf 18 maanden. Uw peuter kan op ’t Soosje instromen vanaf 2 jaar.

 

Doorstroom:

Driejarigen stromen door naar de middaggroep mits er plaats is, afhankelijk van de ontwikkeling van uw peuter en de samenstelling van de groep. Doorstroom gaat altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

 

Uitstroom:
Uiterlijk 1 maand voor vertrek van uw peuter kunt u een uitschrijvingsformulier vragen bij de pedagogisch medewerkers op de groep en ingevuld weer inleveren.

 

Graag verwijzen wij u naar onze website
www.peuterspeelzalenuden.nl

 

Hier kunt u terecht voor actuele foto’s van peuterspeelzaal ’t Soosje en u treft daar ondermeer de volgende documenten aan: kwaliteitshandboek, pedagogisch beleid en het inspectierapport van de GGD.

 

soosje

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren