Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Voor wie?

                                                                                                                    logo Taalklas

 

De Taalklas is gericht op:

  • nieuwkomers (recent ge├»mmigreerde kinderen);
  • kinderen die minder dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs in te stromen;
  • kinderen die nog geen onderwijs in Nederland hebben genoten. Bij deze groep kunnen eventueel kinderen aansluiten die niet of nauwelijks aanspreekbaar zijn omdat thuis geen Nederlands, of Nederlands niet als eerste taal wordt gesproken;
  • onder voorwaarden kunnen kinderen uit de regio ook gebruik maken van deze voorziening.

 

Voor de leerlingen van 6 t/m 11 jaar gelden de toelatingscriteria zoals die in het item "aanmelden en toelatingscriteria"  beschreven worden. Kinderen van 12 jaar en ouder worden doorverwezen naar soortgelijke voorzieningen in het voortgezet onderwijs (internationale schakelklas). 

 

De Taalklas richt zich op kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Kinderen waar we van verwachten dat ze in ontwikkeling toe zijn aan het aanvankelijk leer- en leesproces. Er is  bewust voor deze leeftijdscategorie gekozen omdat kinderen van 4 t/m 5 jaar die de Nederlandse taal niet beheersen, opgevangen kunnen worden in de kleutergroepen van het reguliere basisonderwijs. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren