Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Aanmelden en toelatingscriteria

                                                                                                        logo Taalklas

 

 

 

U kunt uw kind voor de Taalklas aanmelden bij de directeur van de Klimboom Carolien Braam of de leerkracht van de Taalklas Inke van der Wijst. U belt daarvoor naar IKC de Klimboom, telefoonummer 0413-331741 of stuurt een berichtje naar directie@obsdeklimboom@saamscholen.nl.  

 

Een kind komt in aanmerking voor plaatsing in de Taalklas indien hij of zij:

-      6 t/m 11 jaar oud is;

-      rechtstreeks uit het buitenland komt en minder dan een jaar in Nederland is;

-      niet of nauwelijks Nederlands spreekt;

-      is ingeschreven in de GBA van de gemeente Uden. 

 

Wanneer u uw kind kind wil aanmelden voor de Taalklas Uden, vindt er allereerst een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd door de leerkracht van de Taalklas. 
Tijdens het gesprek wordt gebruik gemaakt van het formulier: ‘Intakeformulier Taalklas Uden’. 
Daarnaast geven we ook het inschrijfformulier voor de school mee of vullen we dit meteen samen met ouders in.

 

Het advies dat wij geven aan kinderen die ouder zijn dan 11 jaar, is om zichzelf aan te melden bij een ISK (internationale schakelklas). Daarnaast adviseren wij kinderen die jonger zijn dan 6 jaar in te stromen in de kleutergroepen. 
NB: natuurlijk zijn bovenstaande adviezen situatie afhankelijk. Er moet gekeken worden naar het verzoek van ouders, groepsgrootte etc. 
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren