Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Pedagogische opdracht OBS De Klimboom

 

Welbevinden, betrokkenheid, een gevoel van competentie én goed in je vel zitten is de basis voor goede leerprestaties. Daarom zien wij dit, naast het zorgen voor goede kennisoverdracht als onze pedagogische opdracht.

 

Onze pedagogische opdracht wordt zichtbaar in het schoolklimaat van OBS de Klimboom.
We betrekken bij het zorgen voor een goed pedagogisch schoolklimaat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen, zodat zij zich in de school en in de klas verder goed kunnen ontwikkelen.

 

Hoe ziet het schoolklimaat op OBS De Klimboom eruit?

Bij OBS De Klimboom is er optimale aandacht voor de onderwijsprestaties en wordt positief gedrag bekrachtigd. Kinderen worden door leerkrachten aangesproken op hun verantwoordelijkheid, kinderen leren samen te werken en kinderen leren kritisch te zijn op eigen werk en gedrag. De relatie tussen de leerkracht en het kind is erg belangrijk op OBS de Klimboom.

 

De leerkracht maakt het verschil!
Elke leerkracht die werkzaam is op OBS De Klimboom, is zich van dit gegeven heel bewust. Een leerkracht die een positieve relatie heeft met zijn kinderen, die ze helpt en ondersteunt op de juiste manier, bevordert de motivatie van het kind. De innerlijke drive van waaruit een kind werkt en leeft wordt dan aangesproken. Als professional hebben wij de mogelijkheid, maar vooral de verantwoordelijkheid, om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Wij instrueren, controleren en begeleiden op een positieve manier, in een speelveld waar kinderen zelf het werk doen.

 

Wij vinden het belangrijk om opvoeding en onderwijs, leraar en leerling, instructie en leren, kennis en ontwikkeling bij elkaar te houden. Deze gedachtegang, filosofie en handelswijze streeft OBS de Klimboom dagelijks na. Omdat wij onze pedagogische opdracht zo belangrijk vinden besteden wij hieraan veel aandacht in ons dagelijks handelen, maar ook tijdens de gelukslessen, HVO, Rots-Water training, Maandfeest, doe-ochtend, samenwerkend leren dagen en diverse andere projecten.

 

We zijn tevreden als elk kind na een dag hard werken kan zeggen:

 

‘Ik heb vandaag weer veel geleerd!’.

 

opdra

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren