Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Pedagogische opdracht IKC De Klimboom

 

Welbevinden, betrokkenheid, een gevoel van competentie én goed in je vel zitten is de basis voor goede ontwikkelprestaties. Daarom zien wij dit als onze pedagogische opdracht.

 

Onze pedagogische opdracht maken we op verschillende manieren zichtbaar binnen de muren van IKC de Klimboom. We betrekken bij het zorgen voor een goed pedagogisch klimaat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen, zodat zij zich zowel bij de opvang als in de school en in de klas verder goed kunnen ontwikkelen.

 

Hoe ziet het pedagogisch klimaat op IKC De Klimboom eruit?

Bij IKC De Klimboom is er optimale aandacht wordt positief gedrag bekrachtigd. Kinderen worden door pedagogisch mederwerkers en leerkrachten aangesproken op hun verantwoordelijkheid, kinderen leren samen te spelen en te werken en kritisch te zijn op hun eigen gedrag en werk. De relatie tussen de medewerker en het kind is erg belangrijk op IKC de Klimboom.

 

De medewerkers maakt het verschil!
Elke medewerker die werkzaam is op IKC De Klimboom, is zich van dit gegeven heel bewust. Een medewerker die een positieve relatie heeft met de kinderen, die ze helpt en ondersteunt op de juiste manier, bevordert de motivatie en het welbevinden van het kind. De innerlijke drive van waaruit een kind speelt, werkt en leeft wordt dan aangesproken. Als professional hebben wij de mogelijkheid, maar vooral de verantwoordelijkheid, om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Wij instrueren, controleren en begeleiden op een positieve manier, in een speelveld waar kinderen zelf het werk doen.

 

Wij vinden het belangrijk om opvoeding en onderwijs, professional en kind, instructie en leren, kennis en ontwikkeling bij elkaar te houden. Deze gedachtegang, filosofie en handelswijze streeft IKC de Klimboom dagelijks na. Omdat wij onze pedagogische opdracht zo belangrijk vinden besteden wij hieraan veel aandacht in ons dagelijks handelen, maar ook tijdens de gelukslessen, Rots-Water training, Maandfeest, doe-ochtend, samenwerkend leren en diverse projecten.

 

We zijn tevreden als elk kind na een dag hard werken kan zeggen:

 

‘Ik heb vandaag weer veel geleerd!’.

 

opdra

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren