Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Vroeg- en voorschoolse educatie

 

VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie.

 

Voorschoolse Educatie op de kinderopvang  en Vroegschoolse Educatie op de basisschool.

 

Op de Klimboom wordt door Kanteel Kinderopvang bij de peuteropvang Voorschoolse Educatie aangeboden (VE).

VE-locaties werken met speciaal ontwikkelde programma’s: kinderen worden door middel van een (samenhangend) aanbod aan activiteiten op een speelse en creatieve manier in hun ontwikkeling gestimuleerd; zo krijgen kinderen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug. Bij de Klimboom werken we met het programma Piramide, waarbij thema’s worden gebruikt die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Deze thema’s worden afgestemd met de dagopvang en de basisschool. 

Naast het stimuleren van de brede ontwikkeling bieden we binnen VE, kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet voldoende beheersen extra ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling tussen 0 en 4 jaar is belangrijk voor het latere leren op de basisschool en voor de totale ontwikkeling van kinderen. Peuters die hierin extra ondersteuning nodig hebben kunnen extra uren op de peuteropvang komen spelen.

Via de VVE-programma’s werken we samen met het basisonderwijs actief aan het verminderen of voorkomen van (het risico op) ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Kinderen zijn hierdoor beter voorbereid op de start op de basisschool. 

Pedagogische medewerkers, werkzaam op VE-locaties worden geacht (aantoonbaar) te beschikken over taalniveau 3f en een positief afgeronde scholing specifiek gericht op VVE.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren