Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Visie en missie

Visie IKC De KLIMBOOM
 

IKC De Klimboom is een wereldse toekomstgerichte organisatie. We geven kinderen de kennis en de vaardigheden mee, die ze nodig hebben om zich steeds te kunnen blijven ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en begrijpen. Onze blik is daarom naar buiten gericht, wat resulteert in een nauwe samenwerking met de omgeving. Daarnaast is taal volgens ons een belangrijk hulpmiddel om je als wereldburger verder te kunnen ontwikkelen. We hebben daarom veel aandacht voor lezen en woordenschat, maar ook voor Engels. Een goede beheersing van deze wereldtaal geeft onze kinderen een voorsprong in de wereld. Engels wordt vanaf groep één gegeven. We begeleiden kinderen om vaardig, waardig en aardig te zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

 

IKC De Klimboom is een wereldse ontmoetingsplek waar iedereen…

Zich welkom en veilig voelt
Zich kan ontwikkelen
Voorbereid wordt op de toekomst
Samenwerkt met elkaar
Uitgedaagd wordt
Verantwoordelijkheid draagt
 

IKC De Klimboom is een wereldse ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom en veilig voelt
Op de Klimboom mag je zijn wie je bent. We houden rekening met verschillen en respecteren die. We staan open voor elkaar en zorgen voor elkaar. Iedereen wordt gezien en gewaardeerd.


IKC De Klimboom is een wereldse ontmoetingsplek waar iedereen zich kan ontwikkelen
Op de Klimboom groeien kinderen: ze worden groter, sterker, mondiger en zich bewust van de wereld om hen heen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn manier en in zijn eigen tempo, binnen zijn eigen mogelijkheden.

 

IKC De Klimboom is een wereldse ontmoetingsplek waar iedereen voorbereid wordt op de toekomst
Op de Klimboom ontwikkelen kinderen competenties die ze nodig hebben in hun verdere leven. Zo leren kinderen (ICT)vaardigheden ontwikkelen, kritisch en analytisch denken. We stimuleren samenwerken naast ontdekkend en onderzoekend leren. We investeren in communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en een actieve en creatieve leerhouding. Dit alles ter ondersteuning van de belangrijkste doelen van ons hedendaags en toekomstig onderwijs in een snel veranderende technologische samenleving.

 

IKC De Klimboom is een wereldse ontmoetingsplek waar iedereen met elkaar samenwerkt
We leren kinderen om op een goede manier met elkaar samen te werken. Kinderen kennen elkaars verschillen en talenten, die bewust worden ingezet.
Daarnaast vinden we samenwerken met de wereld om ons heen van het grootste belang. Samen staan we achter, voor en naast elkaar om elk kind te geven wat het nodig heeft.

 

IKC De Klimboom is een wereldse ontmoetingsplek waar iedereen uitgedaagd wordt
Wij bieden een rijke leeromgeving waar kinderen uitgedaagd worden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij hun interesses en streven naar een grote betrokkenheid. Enthousiasme, motivatie en een onderzoekende houding zijn belangrijke aspecten hierbij.

 

OBS De Klimboom is een wereldse ontmoetingsplek waar iedereen verantwoordelijkheid draagt. 
Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf, de omgeving en de mensen om zich heen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel en zorgen we ervoor dat onze school een fijne, veilige wereldse ontmoetingsplek is.

 

SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE WERELD VAN VANDAAG EN MORGEN!

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren