Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Taalklas Uden

 

                                                                                      logo Taalklas

 

Wat is de Taalklas?                                                                                 

 

Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. In Uden worden zij geplaatst in de Taalklas. 

 

Het doel van de Taalklas is om recent geïmmigreerde kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar in een periode van 36 tot 45 schoolweken een goede basis te geven voor een optimale start op een reguliere (basis)school. 

 

De nadruk in het programma ligt hierbij op:

-      een zeer intensief taalprogramma;

-      aanleren van schoolse vaardigheden;

-      sociaal emotionele ontwikkeling;

-      Actief Burgerschap;

-      rekenen;

-      natuurlijk iser ook aandacht voor diverse andere kernvakken uit het Nederlandse onderwijs.

 

De Taalklas is dus een onderwijskundige voorziening met een specialistisch onderwijsaanbod dat ervoor zorgt dat kinderen, rekening houdend met hun specifieke achtergrond en onderwijsbehoefte, aan kunnen sluiten bij het onderwijs op een reguliere basisschool. Daartoe wordt er een veilige leeromgeving gecreëerd waar ze kunnen ‘landen’ in een vreemd land, met vreemde gebruiken en een vreemde taal. Het leren van de Nederlandse taal, het wennen aan het Nederlandse onderwijs en het kennismaken met Nederland staat dan ook centraal. 

 

Na ongeveer een jaar Taalklas gaan de leerlingen terug naar de school waar ze aanvankelijk (zouden) zijn ingeschreven. We noemen dit de ‘stamschool’.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren