Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Gelukslessen op OBS De Klimboom

 

Missie.
Ieder kind in zijn kracht!
Dat is waarom we de gelukslessen structureel inzetten op IKCde Klimboom. Geluk wordt op deze manier een vak dat op school gegeven wordt, net als rekenen en taal.Geluk maak je zelf, met elkaar en straal je uit. 

 

Doelstelling.
Het doel van het geven van gelukslessen is:

  • Kinderen op jonge leeftijd inzicht te geven in het herkennen en ontwikkelen van geluk, waardoor zij een stevige basis meekrijgen voor de toekomst.

Met het geven van gelukslessen investeren we in het welzijn van kinderen, zodat zij vanuit innerlijk vertrouwen het verschil durven te maken in de wereld en hun eigen koers durven te varen. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk, maar ook voor het geluk van de ander. Dit vanuit de gedachte dat kinderen pas in staat zijn samen te werken, samen te leven en goed te zijn voor de ander en de wereld als het goed gaat met het kind zelf.

 

Belang van geluk in het onderwijs.
Gelukkige kinderen hebben meer energie, staan meer open voor nieuwe ideeën en veranderingen, zijn creatiever en denken in kansen. Geluk bevordert het groepsgevoel en innovatiekracht. Kinderen die zich gelukkig voelen presteren beter en worden positiever gewaardeerd. Tijdens de gelukslessen werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk, want….!

 

Gelukkig zijn kun je leren!
Geluk is voor 40% te beïnvloeden door bewust gedrag. Kinderen leren herkennen waar zij gelukkig van worden en hoe geluk te beïnvloeden is. Dit geeft kinderen innerlijke kracht en zelfvertrouwen, waardoor ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen geluk en dat van anderen.

 

Hoe zien gelukslessen op IKC de Klimboom er uit?

 

Groep 3 & 4
Jongste Geluksprofessor geeft spelenderwijs lessen in geluk. Iedere les begint met een filmpje waarin de Geluksprofessor alles vertelt over geluk. Hij wordt daarbij geholpen door een Geluksreporter die op onderzoek uitgaat. De Geluksprofessor zet de kinderen aan het werk. Na het filmpje gaan de kinderen met de werkbladen (freubels) aan de slag, vanuit hun eigen wijsheid.

 

In een introductieles stelt de jongste Geluksprofessor van Nederland zich voor aan de kinderen. Daarna laat hij de leerlingen kennismaken met thema’s als geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en het doorgeven van geluk.

 

Groep 5 & 6
De kinderen verzorgen zélf de lessen.
Kinderen werken met een eigen gelukskoffer en verzamelen eigen wijsheden rondom de thema's dankbaarheid, positief denken, talenten, zelfvertrouwen en dromen en geven dit door aan anderen. Je bent je eigen Geluksprofessor

 

In de lessen werken kinderen spelenderwijs aan hun eigen Gelukskoffer. Vol met positieve bagage. Het Gelukswerkboek bestaat uit een verhaal van Lukkie, die kinderen leert over geluk, de kracht van gedachten, zelfvertrouwen, talenten en dromen. Kinderen geven in de laatste les geluk door. In deze lessen werken kinderen aan de hand van verhalen, quizzen, filmpjes en spellen. Ook de ouders worden actief betrokken.

 

Groep 7 & 8
Positieve bagage voor overgang naar voortgezet onderwijs
Tijdens de lessen worden kinderen gestimuleerd zichzelf en de ander beter te leren kennen en vertrouwen: de basis voor een goede toekomst. Tijdens de gelukslessen krijgen de kinderen letterlijk en figuurlijk positieve bagage mee voor de middelbare school.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren