Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten. Zij geeft mede vorm aan het beleid op IKC De Klimboom en draagt bij aan het uitvoeren van dit beleid.


Visie.
De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige wereldse ontmoetingsplek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

 

  • De (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op IKC De Klimboom beïnvloeden.
  • Een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting (GMR).

 

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving én de samenleving.


Op de website van de school vindt u de agenda’s en de notulen van de vergaderingen van dit schooljaar.

 

De MR vergadert ongeveer zesmaal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar.
Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr punt obsdeklimboom apestaart saamscholen punt nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren