Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

hoofdluis

Luizenprotocol IKC De Klimboom.                              

 

Luizencontrole.

In de eerste schoolweek van elke maand en in de week na elke vakantie worden alle kinderen door het luizenpluisteam gecontroleerd op neten en/of luizen. Binnen de school is er een luizencoördinator.

 

Taken van de luizencoördinator:

 • Contact onderhouden met het luizenpluisteam m.b.t. de luizencontroles;
 • 1 keer per jaar in september een instructie luizenpluizen laten verzorgen voor het luizenpluisteam. Tip: leg een datum vast in juni voor de maand september;
 • 1 keer per jaar in september de informatiefolder ‘Luizen in je haar, kammen maar!’ bestellen voor alle oudste kinderen en deze laten uitdelen door het schoolteam;
 • 1 keer per jaar, voor de start van het nieuwe schooljaar, de map van het luizenpluisteam actualiseren;
 • De leerkracht informeren als er luizen en/of neten geconstateerd zijn in de groep;
 • Na constatering van hoofdluis nieuwe controle regelen;
 • Contact opnemen met de GGD als de luizen hardnekkig zijn en na 4 tot 6 weken nog aanwezig zijn in de groep;
 • Adviseren van ouders/verzorg(st)ers over effectieve behandelmogelijkheden en wijzen op de folder van de GGD (Luizen in je haar, kammen maar!) indien dit gevraagd wordt.

 

Taken van de leerkracht/pedagogisch medewerker:

 • De leerkracht belt de ouder/verzorger met het verzoek het kind waarbij luizen/neten zijn geconstateerd, te behandelen.
 • De leerkracht stuurt via Schoudercom een brief naar alle ouders van de groep dat er luizen of neten zijn geconstateerd met informatie over hoe te behandelen. Deze brief wordt ook nog fysiek aan alle kinderen uit de groep meegegeven. Wanneer er tijdens een hercontrole weer luizen worden geconstateerd wordt de brief nogmaals verstuurd en meegegeven.
 • Wanneer er bij een kind bij de 3 e controle nog steeds luizen worden geconstateerd belt de leerkracht de ouders op met het verzoek hun kind op te komen halen en direct te behandelen. Na behandeling kan het kind weer naar school.
 • De leerkracht spreekt de luizen coördinator aan met het verzoek een week later nogmaals de klas te controleren op luizen.
 • Als ouders naar school bellen om te melden dat hun kind luizen heeft, vraagt de leerkracht het kind te behandelen, voordat het naar school komt. De leerkracht stuurt de ouders van de betreffende groep de standaardbrief via Schoudercom en geeft de brief ook op papier mee naar huis.

 

Behandeling luizen.

Volgens de landelijke richtlijn Hoofdluis is kammen de beste manier om hoofdluis aan te pakken. De GGD heeft voor ouders en leerkrachten een speciale instructiefolder ‘Luis in je haar? Kammen maar!’. U kunt deze folder downloaden via de website van de GGD of gratis bestellen via publieksvragen@ggdhvb.nl. 

         

Meer informatie: 

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over hoofdluis

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren