Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Welkom op de wereldse ontmoetingsplek OBS De Klimboom

 

OBS De Klimboom is een toekomstgerichte school. We begeleiden kinderen om vaardig, waardig en aardig te zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en begrijpen. Onze blik is daarom naar buiten gericht, wat resulteert in een nauwe samenwerking met ouders en de omgeving.

Daarnaast is taal volgens ons een belangrijk hulpmiddel om je als wereldburger verder te ontwikkelen. We hebben daarom veel aandacht voor lezen en woordenschat, maar ook voor Engels. Een goede beheersing van deze wereldtaal geeft onze kinderen een voorsprong in de wereld.

 

welkom

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren